Soutěže, přednášky - fyzika

FYZIKÁLNÍ PŘEDNÁŠKY 2014/2015

 • Exkurze do Plzně - Expozice Science Centra a Expozice Vesmír
  Dne 17. prosince 2014 se 40 studentu 3.A a 3.B Gymnázia Jana Nerudy zúčastnilo pod vedením profesorů Lucia Klimkové a Petry Śípkové exkurze do plzeňského vědeckého centra Techmánia.
  Interaktivní výstava přírodních zákonu, ríše zvířat, historie průmyslu a techniky, energie ukryté v obnovitelných zdrojích doplněna o přednášku v planetáriu o Sluneční soustavě.
  Studentům se exkurze velmi líbila a byla přínosem pro praktické seznámení s přírodními vědami.

 • Exkurze do iQLandie Liberec, Planetárium - 7.10.2014 a 8.10.2014 - třídy 3.B, 3.C, 3.D a 5.B

  SOUTĚŽE 2013/2014 - FYZIKA

 • Přírodovědný klokan 2013/2014
  Ve středu 16.10.2013 proběhla na naší škole přírodovědná soutěž Přírodovědný Klokan, zameřená na otázky z biologie, fyziky, chemie, matematiky, zeměpisu. Přihlásilo se kolem 90 studentů z 1. až 4. ročníků.
  Soutěž má několik kategorií, Kadet pro 1. a 2. ročník (55 studentů), Junior pro 3. a 4. ročník (36 studentů) .
  Maximální počet bodů je 120, minimální 0 bodů.
  Velké poděkování patří studentům, prof. Haně Černé a prof. Zdeňku Pláškovi za organizaci celé soutěže, a všem profesorům, kteří zajišťovali dozor.
  Zde jsou nejlepší řešitelé z příslušných kategorií
  KATEGORIE KADET: 1. místo: Neubergová Katerna 1.A 87bodů, 2. místo: Holický Alexandr 2.C 84 bodů, 3. místo: Fialová Linda 1.B 73bodů, 4.-5. místo: Černá Magdaléna 2.B, Duong Bao Long Lukáš 2.B 71bodů .
  KATEGORIE JUNIOR: 1. místo: Žižka Ondrej 4.B 80bodů, 2. místo: Voltrová Hana 4.A 79bodů, 3. místo: Makovský David, 4.B 78bodů, 4. místo: Palouš Daniel 4.B 75bodů, 5. místo: Seguin Marc 4.C 68bodů.

 • Astronomická olympiáda
  Ze školního kola (říjen 2013) Astronomické olympiády postoupili do kola korespondenčního
  Kategorie EF - Balcarová Markéta (2.A), Rais Josef (2.A), Staněk Pavel (2.A), Šercl Jonatan (2.A), Šímová Anežka (2.A), Knespl Matyáš (2.A), Keslová Kateřina (2.A), Šimůnek Ondřej (2.A), Habásko Jan (2.A), Krejčí Helena (2.A), Ćerná Magdaléna (2.B)
  Kategorie AB - Cuhrová Helena (6.A)
  Zadání 2. kola Astronomické olympiády
  Zadání krajského kola kategorie AB

  Úspěšní řešitelé krajského kola Kategorie EF - Magdaléna Černá (2.B) - 8. místo, Markéta Balcarová (2.A) - 16. místo

  FYZIKÁLNÍ PŘEDNÁŠKY 2013/2014

 • Exkurze do plzeňského vědeckého centra Dne 15. dubna 2014 se 23 studentu 3. až 5. rocníku Gymnázia Jana Nerudy zúcastnilo pod vedením profesoru Jirího Kadlece a Zdenka Pláška exkurze do plzenského vedeckého centra Techmania. Cestovali jsme tam i zpet vlakem, akce byla celodenní.
  V prubehu exkurze jsme si prohlédli všechny expozice areálu Techmania, který se nachází v renovovaných halách plzenské Škodovky. Shlédli jsme také dva porady v tamním 3D planetáriu s názvy Jarní obloha a Astronaut.
  Exkurze byla velmi prínosná, nebot rada exponátu byla interaktivní a studenti si mohli napríklad vyzkoušet pocity kosmonauta na výcvikovém trenažéru, vyzkoušet, zarvou-li hlasiteji než lev ci zdali by predbehli slepici.
  Studentum se exkurze velmi líbila, vetšinou predcila jejich ocekávání a byla opravdovým prínosem pro praktické seznámení s prírodními vedami.
  Zprávu sepsal dne 16. dubna 2014 Jirí Kadlec

  Techmania_exkurze Gyroskop Exkurze

  SOUTĚŽE 2012/2013 - FYZIKA

 • Fyzikální olympiáda
  Petr Krýda z 2.B obsadil 1. místo v obvodním kole Fyzikální olympiády Kategorie E. Petr bude Gymnázium Jana Nerudy reprezentovat v krajském kole. Gratulujeme!

 • Astronomická olympiáda
  Ze školního kola (říjen 2012) Astronomické olympiády postoupili do kola korespondenčního
  Kategorie EF - Balcarová Markéta (1.A), Rais Josef (1.A), Fibrich Matouš (1.A), Staněk Pavel (1.A), Šercl Jonatan (1.A), Ćerná Magdaléna (1.B)
  Kategorie CD - Trapl Sebastian (4.A), Vlková Viktorie (3.A), Urban Nicole (3.A), Fořtová Tamara (3.A), Rathan Dominik (3.A), Patočka Jiří (3.A), Nekvasil Matyáš (4.A), Vujovič Igor (4.B)
  Kategorie AB - Kasal David (6.C)
  Zadání 2. kola Astronomické olympiády
  Zadání krajského kola kategorie AB

  Úspěšní řešitelé krajského kola Kategorie EF - Balcarová Markéta (1.A), Rais Josef (1.A), Fibrich Matouš (1.A), Staněk Pavel (1.A), Šercl Jonatan (1.A), Ćerná Magdaléna (1.B)
  V celostátním kole se umístila Černá Magdaléna z 1.B na 22. místě.
  Gratulujeme!

  FYZIKÁLNÍ PŘEDNÁŠKY 2012/2013

  Exkurze UFCH J. Heyrovskeho AV CR
  Dne 23.4.2013 proběhla exkurze pro studenty 1.A v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie Věd ČR. V první části exkurze žáci navštívili laboratoř moderního vědeckého pracoviště Nanocentrum. Zde se seznámili s vybavením laboratoře, dozvěděli se k čemu ty "věcičky" slouží a nad čím zde vědci bádají, například takový elektromobil. Druhá část workshopu byla koncipována jako workshop na následujících tématech: I. elektrochemie - baterie. II. stavíme molekulární modely III. elektronika IV. chemie

  Týden vědy a techniky 1.-15.11.2012 WEB je největší vědecký festival České republice. 11. ročník představí vědu v Praze,Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Olomouci, Plzni, Hradci Králové a na mnoha dalších místech.

  Přednáška na Akademii Věd ČR o mobilní robotice - Dne 8.11.2012 se třída 3.B účastnila vrámci Týdne Vědy a Techniky přednášky o mobilní robotice. Velmi zajímavou reportáž zpracovali studenti Martin Domanský , Tereza Stachová.

  Dne 2.11.2012 se třídy 4.A a 4.B účastnili exkurze na Ústav fyziky plazmatu AV. Po úvodní pŕednášce, kde nám byla přiblížena hlavní fyzikální podstata plazmy a tokamaku, jsme absolvovali exkurzi po jednotlivých pracovištích. Konkřetně to byly:
  Tokamak COMPASS (Oddělení tokamak) - moderní fúzní zařízení pro výzkum fyziky vysokoteplotního plazmatu
  Koronový, klouzavý výboj v proudícím plynu či kapaline.
  Plazmový zplynovač odpadů - Plasgas (Oddelení termického plazmatu) - experimentální zařízení pro zplynování odpadového materiálu využívající unikátní hybridní plazmatron vyvinutý v ÚFP AV CR
  Elektronový mikroskop (Oddělení materiálového inženýrství) - materiály pro budoucnost a přítomnost (pro stěny fúzního reaktoru, součástky automobilu atd.)
  Badatelské centrum PALS, společná laboratoř Ústavu fyziky plazmatu a Fyzikálního ústavu (Oddělení laserového plazmatu) - jeden z nejvetších evropských laserových systému s unikátními terčíkovými komorami.
  studenti_plazmovy_zplynovac_odpadu
  studenti_elektronovy_mikroskop
  studenti_tokamak

  Soutěže v 2011/2012 - FYZIKA

 • Přírodovědný klokan - 19. října 2011 se na naší škole organizoval Přírodovědný klokan. nejlepší řešitelé jsou z Kategorie Junior Brabenec Daniel (4.A), Vlček Josef (4.A), Kutílek Václav (3.A) a z Kategorie Kadet Stalker Philip (1.C), Novotný Tomáš (2.D), David Kraštof (1.A), Makovský David (2.B), Červená Markéta (2.D)
  Výsledková listina

 • Astronomická olympiáda
  Ze školního kola (říjen 2011) Astronomické olympiády postoupili do kola korespondečního
  Kategorie EF - Urban Nicole (2.A), Makovský David (2.B),Patočka Jiří, Fořtová Tamara, Fialova Šárka, Kecman Ivana, Sergunina Ekaterina, Jersák Vladimír, Fořt Tadeáš, Hoďánková Klára, Knížková Kateřina, Husseinová Zuzana(všichni 2A)
  Kategorie CD - Trapl Sebastian, Muzikářová Sharon, Novotný Filip, Pecharová Karolína,
  Kategorie AB - Plachý Štěpán, Dobiáš Petr, Anna Kráčmarová, Brandtner Daniel, Neznal Martin, Joppa Filip
  Výsledková listina
  Gratulujeme!
  Zadání 2. kola Astronomické olympiády
  Zadání krajského kola kategorie AB
  Zadání krajského kola kategorie CD
  Zadání krajského kola kategorie EF

  Z druhého kola z vynikajícího 12. místa postoupil Štěpán Plachý (6.A), který se účastnil i celostátního kola v Ostravě

  FYZIKÁLNÍ PŘEDNÁŠKY 2011/2012

  Týden vědy a techniky 1.-11.11.2011 WEB

  Týden vědy a techniky je největší vědecký festival České republice. 11. ročník představí vědu v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Olomouci, Plzni, Hradci Králové a na mnoha dalších místech.
  Týden vědy a techniky na FB Mission: Chceme přiblížit, co je věda a kdo jsou lidé, kteří se ji věnují

  V pátek 16.9. se konala dvouhodinová prezentace posluchaču z MFF UK o korespondenčních seminářích. Účastnili se jí zájemci z druhých až pátých ročníků. Prezentace byla pro studenty užitecná i osobními postrehy a radami současných vysokoškoláků.

  Studenti 5.A a 5.B shlédli v listopadu demonstrační pokusy z akustiky na MFF.

  Studenti 2.B se v dubnu zúčastnili dopoledne na FJFI, venovaného jaderné energetice a dozimetrii.

  Studenti 2.A, 2.B a 5.A se v červnu navštívili interaktivní výstavu v Klementinu: Einstein a Praha, gravitace a vesmír ke stému výročí Einsteinova pobytu v Praze a 60. vyročí vzniku Matematicko-fyzikální fakulty UK

  Soutěže v 2010/2011 - FYZIKA

 • O klobouk kouzelníka Pokustóna
  V souteži KLOBOUK KOUZELNÍKA POKUSTÓNA se studenti 2.B M. Poppr, P. Tanevová umístili na s 2. místě.

 • Astronomická olympiáda
  Ze školního kola (listopad 2010) Astronomické olympiády postoupili do kola korespondečního
  Kategorie EF - Tomáš Vondráček (1.B)
  Kategorie CD - Anna Kráčmarová (4.A)
  Gratulujeme!

  FYZIKÁLNÍ PŘEDNÁŠKY 2010/2011

 • Projekt o radonu
  Zajímavým a velice užitečným příkladem mezioborové spolupráce s předmětem německý jazyk byl projekt o radonu navazující na soutěž "Radonová stopa". V hodinách německého jazyka se mu věnovala Ing. Jana Faryadová v rámci tématu o životním prostředí. Studenti získali samostatně různé informace týkající se problematiky radonu ve stavebních materiálech a v obytných domech a často originálně ji zpracovali (např. i vtipně pojatou formou pohádky); výstupy byly dány jak v českém, tak i německém jazyce.

  Projekt byl nesporně pro studenty přínosem. Studenti získali cennou představu o jednom závažném problému naší ekonomiky (stavebnictví) a zároveň si v praxi vyzkoušeli vyhledávání informací a práci s nimi.
  studenti_radon studenti_radon2

 • Exkurze na ČVUT
  Dne 1.června 2011 se studenti 1A a 1B účastnili exkurze na ČVUT. Viděli například Cave 3D animace v Institutu intermédií, ve Vodohospodářské laboratoři se mohli podívat, jak vzniká déšť, byla jim předvedena Formule F1, kterou sestavili studenti Strojní fakulty, v laboratoři Vysokého napětí jim bylo vysvětleno a ukázáno, jak fungují blesky...
  Stáhnout detailní popis akce autorem je studentka GJN Kateřina Bicanová
  studenti_cvut studenti_cvut2
  studenti_cvut studenti_cvut2

 • Exkurze - jaderný reaktor VR-1
  Dne 7.3.2011 jsme se s vybranými studentmi 5.A, 6.A a 6.D podívali na školní jaderný reaktor VR-1. Nachází se v holešovickém areálu MFF UK a reaktor spravují pracovníci FJFI C(VUT Praha. Reaktor slouží výhradně pro vědecké účely a experimenty. Tomu odpovídá i jeho velikost (reaktorová nádoba má hloubku 4 m) a výkon (rychlovarná konvice má navrch). Jeho velkou výhodou je možnost přestavovat téměř libovolně jeho aktivní zónu a provádět tak různá měření (spojená s praktiky studentu* vysokých škol a jejich diplomovými pracemi). Výkon reaktoru je síce velmi malý, podléhá ale všem předpisům spojených s jadernou energetikou. Kromě pohledu na samotný reaktor bylo možné podívat se i do velínu, kde zkušený operátor řídí provoz reaktoru.
  Internetové stránky reaktoru
  studenti_jaderny_reaktor studenti_jaderny_reaktor
  studenti_jaderny_reaktor studenti_jaderny_reaktor

 • Přednáška v Akademii věd
  Vybraní studenti 6.A se účastnili dne 12.1.2011 na přednášce "Století kapalného helia" z cyklu Nebojte se vědy. "Když 10. července roku 1908 profesor Heike Kamerlingh Onnes v holandském Leidenu poprvé zkapalnil helium, získal tak nejen dosud nejnižší teplotu 4,2 K, ale otevřel tak i cestu k mnohem nižším teplotám směrem k absolutní nule. Na této cestě došlo k významným a překvapivým objevům čistě kvantových jevu* supravodivosti a supratekutosti. Snaha po získávání stále nižších teplot stimulovala rozvoj kryotechniky i dalších technologií.“ Představuje téma své přednášky pan docent Rotter.

  Soutěže v 2009/2010 - FYZIKA

 • Astronomická olympiáda
  Ze školního kola (26.11.2009) Astronomické olympiády postoupila do kola korespondečního Anna Kráčmarová (3.A). Výborným osmým místem si Anna Kráčmarová zajistila účast v celostátním kole, které se konalo 21.-22. 5. 2010.

  FYZIKÁLNÍ PŘEDNÁŠKY 2009/2010

 • Cesta k vědě
  Projekt Cesta k vědě vznikl na pražském G. Jaroslava Seiferta . Jeho hlavní cíl spočívá ve zvýšení motivace středoškoláků ke studiu vědeckých a technických oborů. Konkrétně je projekt zaměřen na zvýšení zájmu středoškoláků o studium fyzikálních oborů, hlubší přípravu pro studium na vysokých školách technického a vědeckého typu, zapojení studentů středních škol do vědecké činnosti probíhající na ČVUT a dalších vysokých školách a přípravu studentů středních škol na veřejná vystoupení před odborným i laickým publikem a prezentování výsledků vlastní práce. Ve školním roce 2009/2010 se aktivně projektu účastní dva studenti GJN ze 4.A Michael Kasl a Ondřej Grover.

 • Týden Vědy a techniky 6.11.2009 se třída 5.A aktivně účastnila projektu organizováného Fyzikálním ústavem AV ČR. Témata přednášek, ke kterým se následně vedly dizkuse byly: Krystaly mění barvu světla, Kalibrační systémy scintilačních detektorů, Materiály s tvarovou pamětí, Kapalné krystaly – materiály pro ploché obrazovky

 • Přednáška v Akademii věd Vybraní studenti 5.A se účastnili dne 4.5.2010 na přednášce Urychlovače na nebi a pod zemí aneb Velký třesk za všechno může z cyklu Nebojte se vědy. Zajímavá přednášku vedl RNDr. Jiří Grygar, CSc.: V přednášce byly představeny začátky dvou velkých fyzikálních koncepcí, tj. vznik obecné teorie relativity a vznik kvantové mechaniky a jejich důsledky při výzkumu mikrosvěta částicové fyziky a megasvěta kosmologie až po současný stav teorie velkého třesku vzniku a vývoje vesmíru, jak jej vědci studují jednak pomocí velkých astronomických dalekohledů a jednak pomocí obřích urychlovačů částic.