Odkazy na stránky plné physletů

Physlet je interaktívny Java program, který může být použit k demonstraci ideí fyzikálního problému prostředníctvím animace

Internetové stránky s přeloženými physlety do češtiny:

 1. Vzdělávací portál Telmae – Obsahuje sbírku přeložených physletů z Davidson College a ze stránek Waltera Fendta,

 2. Aldebaran - Applety vytvořili studenti FEL ČVUT jako doplňek k vyuce fyziky a astrofyziky. Jsou zaměřené na vlnění, elektěinu a kvantovou mechaniku.

 3. Fyzweb - Stránky s přeloženými physlety od Prof. Hwanga

 4. Animace ve flashi - Tato kolekce animací ve flashi ulehčuje pochopení fyziky. Byla vytvoěena M. Fowlerom a jeho studenty v roce 2003. Pan profesor Vaščák jich má spřístupněné na svých stránkách.

 5. Sbírka z optiky - Pedagogikcá fakulta, katedra fyziky – sbírka physletů z optiky

 6. Fyzsearch - Specializovaný vyhledávač appletů, physletů ale i různých jiných zaujímavostí z fyziky na internetu.

Webových stránek s physlety v angličtině je strašně moc, ne všechny jsou kvalitné. Některé obsahují simulace chybně zobrazující skutečnostť, anebo obsahují zkreslující informace a grafy. Je potřebné důkladně zvážitť reálnost každého physletu a dopěedu si oveřit jeho schopnostť ilustrovatť reální situaci.

Uvádím vybrané stránky, jako ďalší zdroje různorodých appletů: .

Internetové stránky s physlety v angličtině:

 1. Wolfgang Christian, Mario Belloni – Davidson College

 2. Walter Fendt - Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen

 3. Prof. Fu-Kwun Hwang - National Taiwan Normal University

 4. University of Colorado

 5. Links und Downloads - tematicky roztřízené linky na různé applety

 6. University of Oregon, Department of Physics – Sbírka physletů s tematikou zaměženou na mechaniku, energii, termodynamiku a astrofyziku.

 7. Falstad P. – Autor inspirujících physletů, hlavní tematika je vlnení a kmitání, statická elektřina a magnetizmus a kvantová fyzika.

 8. Physik Interaktiv – Nemecká sbírka obsahuje asi 160 physletů s různých oblastí fyziky, je možné si jí stáhnoutť na počítač.

 9. Physic Extra - Nemecké applety i s vysvětlením fyzikálního jevu a s otázkami na řešení.

 10. Science Simulations - Prehled s dostupnými zdroji simulácí a appley roztřízené podle tematických okruhů.

 11. Simulation for High School Physics – Sbírka physletů pro stredoškolské studenty v kapitolách: mechanika, elektřina a magnetizmus, světlo, vlnení a elektronika.

 12. 101 Science - Odkazy na různé JAVA applety (fyzika, matematika, chemie, biologie, elektronika).

 13. Electricity and Magnetism – Physlety z elektřiny a magnetizmu.

 14. Surendranath R., General Physics Java Applets – Různorodé physlety zaměřané na mechaniku, kmitání a vlnení i matematické applety.

 15. Victoria Junior College – 3D animace poskytují kompletní obraz o probléme.

 16. The Applet Collection – Asi 60 physletůroztřízených do jedenásti kapitol.

 17. MyPhysicsLab – Physics Simulation with Java – Simulace zaměřané předovšetkým na kmitání a vlnění.

 18. Virtual Laboratory for Earthquake Engineering – Applety animující zemětřesení.

 19. Michael Fowler, University of Virginia – např. Brownův pohyb, srážky a vrhy.