Zajímavé odkazy - fyzika

 • Učebnice fyziky pro 1. a pro 2. ročník GJN
 • Učebnice - Fyzika pro 1. ročník a pro 2. ročník
  Učebnice - 1. díl
  Učebnice - 2. díl
  Učebnice - 1. díl Výsledky
  Učebnice - 2. díl Výsledky

  Soutěže a korespondenční semináře

 • Fyzikální olympiáda
 • Astronomická olympiáda
 • FYKOS - FYzikální KOrespondenční Seminář
 • MaM - Studentský matematicko-fyzikální seminář

  Přednášky a diskuse

 • Přednášky z moderní fyziky vždy ve čtvrtek 18:00
 • Přednášky v Akademii věd - cyklus Nebojte se vědy
 • Junior Café– setkání mladých fanoušků vědy a úspešných vedců

  K rozšíření obzorů

 • Rande s fyzikou Věda je zábavná, můžete se i zamilovat. Nový cyklus České televize.
  Otazka pro tvůrce: Myslíš, že televizní fyzika bude diváky bavit?
  Radomír Šofr odpovída: Moc bych si to přál. Snažil jsem se „fyziku“ natočit hravě a zábavně. Ale také názorně. Proto je v záběrech spousta grafiky, různé šipky znázorňující síly a další fyzikální veličiny. Myslím, že náš pořad může pomoci divákům fyziku pochopit. A když fyziku jednou pochopíte, učíte se ji potom mnohem snadněji. To byl náš hlavní cíl. A kdo ví, třeba si někdo díky našemu pořadu tuhle krásnou vědu i zamiluje.

 • Fyzweb - Novinky z fyziky, články, exkurze, odpovědna

 • Zajímavé physlety animace na různá témata

 • Encyklopedie fyziky

 • FilmFest MFF UK

  Filmový festival „MFF UK FilmFest 2012“ je soutěž, kterou vyhlašuje a pořádá MFF UK v Praze. FilmFest přijímá filmy z ČR a SR s tématikou z oblasti matematiky, fyziky (vč. tvorby experimentu) a informatiky (vč. počítačové animace a grafiky).

  Hlavním cílem a účelem FilmFestu je zejména podpořit amatérskou produkci krátkých filmů ve zmiňované oblasti. Soutěžní snímky mohou být například záznam netradičního experimentu nebo jevu, hraný film/dokument (vč. historické tématiky), animovaný film/dokument apod. FilmFest je určen převážně pro prezentaci amatérských snímků, převážně studentů základních a středních škol s přesahem na amatérské i profesionální tvůrce bez omezení věku. Vstup na FilmFest je zdarma.

  Součástí FilmFestu jsou doprovodné akce ve dnech 15. a 16. června 2012, a to především páteční společenský večer, debata filmových tvůrců a sobotní hudební festival studentských skupin.

 • Energie / powering your world

 • Fúzní střediska na světe / česká verze vysvětlení principu fungování tokamaku

 • Cesta k vědě
  Projekt Cesta k vědě vznikl na pražském G. Jaroslava Seiferta . Jeho hlavní cíl spočívá ve zvýšení motivace středoškoláků ke studiu vědeckých a technických oborů. Konkrétně je projekt zaměřen na zvýšení zájmu středoškoláků o studium fyzikálních oborů, hlubší přípravu pro studium na vysokých školách technického a vědeckého typu, zapojení studentů středních škol do vědecké činnosti probíhající na ČVUT a dalších vysokých školách a přípravu studentů středních škol na veřejná vystoupení před odborným i laickým publikem a prezentování výsledků vlastní práce.

 • CERN website - CERN = European Organization for Nuclear Research. At CERN, the world’s largest and most complex scientific instruments are used to study the basic constituents of matter — the fundamental particles. By studying what happens when these particles collide, physicists learn about the laws of Nature. Founded in 1954, the CERN Laboratory sits astride the Franco–Swiss border near Geneva. It was one of Europe’s first joint ventures and now has 20 Member States., Videos about CERN, Cernland - play and learn, The particle adventure - go and answer the questions

  Accelerators - Urýchlovače - LHC - why? - Co je urychlovač? Jak funguje LHC v CERNu?, LHC experiment simulator, LHC - game

  Detektory - Jak se detekují vzniklé částice? Co všechno je potřebné brát v potaz při stavbé detektoru? Jaké detektory jsou v LHC a na co se zaměřují? Jak spozná detektor, že se děje zrovna nějaká zajímavá srážka hadronu*?
  The hunt for Higgs - explore and play
  Microcosm - výstava v CERNu,
  Urychli svou částici! - applet

 • FIRST STEP TO NOBEL PRIZE IN PHYSICS - soutěž - popiš svůj výnález, výzkum v angličtiné
  This is an International Competition in Physics Research Projects for High School (Lyceum) Students. The competition targets high school (lyceum) students who are interested in physics and are willing to perform their own research works in physics.