Zajímavé odkazy - matematika

 • Předpoklady znalostí žíka z matematiky
 • Výukové stránky s řešenými příklady

 • Mocniny, mnohočleny
 • Planimetrie
 • Zobrazení - shodná, podobná
 • Funkce
 • Goniometrie a trigonometrie
 • Goniometrické rovnice a nerovnice
 • Kombinatorika
 • Stereometrie
 • Stereometrie II - je potřeba mít nainstalovanou Cabri geometrii, nebo si zvolit jiné zobrazování stránek
 • Analytická geometrie
 • Posloupnosti a řady
 • Komplexní čísla
 • Diferenciální počet - Limita, spojitost

  Programy

 • Geogebra - Matematický software pro studium - planimetrie, funkce, analytická geometrie ...Geogebra web
  Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 • Elektronické učebnice matematiky - Vysvětlení látky i příklady
 • Kurz opakování vybraných kapitol středoškolské matematiky
 • Matematika online - VŠ matematika

  Aplety

 • Rovnoběžnost přímek
 • Grafy funkcí - link - sestrojení grafů funkce

  Soutěže a semináře

 • Matematická olympiáda
 • Matematický náboj
 • IMO Internetová matematická olympiáda - Termín 5. ročníku Internetové matematické olympiády bude 27. 11. 2012 (tradičně poslední úterý v listopadu).
 • MaSo MAtematická SOutěž pro první ročník GJN
 • Klokan
 • Turnaj měst

 • Pikomat matematická korespondenční soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
 • MKS Matematický korespondenční seminař KAM MFF
 • Koperníkův korespondeční seminář

  Jiné

 • Logické hádanky
 • Matematické pohádky