Gymnázium Jana Nerudy
matematika, fyzika a informatika

Výuka matematiky

Ve vyučování matematice klademe důraz na rozvoj matematického myšlení, na jeho využití k rešení úloh a na pestování souvislostí mezi matematickými obory. Studenty se snažíme motivovat také tím, že jim umožnujeme účastnit se matematických souteží, a to jak celostátne organizovaných (matematická olympiáda, Klokan), tak i školních. V jedné z nich je pro studenty studující ve francouzském jazyce zadání formulováno francouzsky, pro ostatní česky. Další soutež probíhá pouze v angličtine a je určena starším studentům.

Matematika je největším potěšením rozumu. Je třeba jí dát přednost před ostatním lidským bádáním a vědami.
Leonardo da Vinci

Matematika je jazyk, jímž Bůh napsal svět.
Galileo Galilei

Matematiku už jen proto je nutné studovat, poněvadž ona rozum do pořádku dává
M. V. Lomonosov

Pokud lidé nevědí, že matematika je jednoduchá, je to jen proto, že si neuvědomují, jak složitý je život.
V matematice věcem neporozumíte — jen si na ně zvyknete.
John von Neumann

Výuka fyziky

Je bežným názorem, že fyzika úzce souvisí s matematikou, trochu i s chemií a dalšími přírodovednými predmety. Že by se ale ve fyzice daly pestovat i literární sklony a výtvarné cítení studentu, se zdá prakticky nemožné. Prečtěte si ale následující dvě ukázky domácího úkolu z fyziky pro žáky 1. ročníku našeho gymnázia a přesvědcíte se o opaku. Navíc se i poučíte, jak lze využít elektrostatické indukce k bezdotekovému nabíjení obyčejné plechovky.
  • Pokusy s plechovkou
  • Nabíjení elektrostatickou indukcí

    Na následující sérii fotografií si zase mužete prohlédnout, jakým výtvarníkem dokáží být zvukové vlny na sklenené desce.