Zadání a řešení - fyzika

  • Testy a zadání - novamaturita.cz
  • Fyzika - Didaktický test 2012

  • Maturitní test zadání- jaro 2012 KOMENTÁŘ VALIDAČNÍ KOMISE – úloha č. 2: Původní správná odpověď C, následně byl plný počet bodů přidělen všem žákům, kteří řešili test. Při finálních předtiskových úpravách testu došlo k chybné úpravě grafu. V důsledku toho úloha nemá správné řešení.
  • Maturitní test řešení- jaro 2012

    Fyzika - Didaktický test 2011

  • Maturitní test zadání- ilustrační test 2011
  • Maturitní test řešení- ilustrační test 2011
  • Maturitní test zadání- jaro 2011
  • Maturitní test řešení- jaro 2011